Boys Varsity playing Houston Christian we are away Team Metro Gym @ Houston Christian Tournament