Varsity Boys v. Lake Houston at Sam Rayburn Intermediate School